Cleiantiaid


Cymraeg - English

 

Yn yr adran yma:

Cysylltwch

Cyfeiriad: Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP,
Acw ,
Creigiau Iocws,
Ffordd Caernarfon,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6TT.

Symudol: +44 (0)7831 869857
Ebost: mici@miciplwm.co.uk

| Mwy

Cleiantiaid

Dros gyfnod cymharol fyr maeCysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP wedi datblygu portffolio cwsmeriaid o fri. Dyma rhai o'n cleientiaid:-

BBC Radio Cymru
Bwrdd Datblygu Cymru
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Cantabile Artists Productions
Cartio Dan Do Redline
Clwb Hwylio Abersoch
Clwb Hwylio Pwllheli
Clwb Peldroed Porthmadog
Clwb Trydan Caerdydd
Cread Cyf - Dylunio Graffeg
Cwmni Stiwdio Capel Mawr
Cwmni Theatr Gwynedd
Cwmni Theatr Mega
Cyngerdd ‘Wolf Tones’ (Iwerddon)
Daily Post
Delwedd – Dylunio Gwefannau
Ffair Geffylau Pontrhydfendigaid
Ffair y Ffôr
Gwasg Gwynedd
Gwyl y Felinheli
Gyrfa Cymru

Ian Parri - Newyddiadurwr
KJ Event Support
Llywodraeth Cynulliad Cymru - Prosiect Dynamo
Menter a Busnes
Menter Iaith Dinbych
Menter Iaith Maldwyn
Northern Bloc
PDM (Production Design Management)
Prime Cymru
Siarter 650 Tref Pwllheli
Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru - Llanelwedd
Sioe Amaethyddool Môn
Studio 23 – Dylunio Graffeg
Taith Hogia’r Ddwylan i Galway
Taith Meibion Dwyfor i Tuscany
Teithiau Shandy Folk (Iwerddon) yng Nghymru
Teledu Tinoplis – Big Brother Cymru
Theatr Gogledd Cymru
Ty Siamas-Y Ganolfan Genedlaethol i Gerddoriaeth Werin
Wreslo Americanaidd – Taith
Gymdeithas Hwylio Frenhinol


Diolch am alw draw, a chofiwch os oes gennych unrhywbeth i'w drefnu ac am gael graen arnynt cysylltwch â ni.