Newyddion


Cymraeg - English

Cysylltwch

Cyfeiriad: Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP,
Acw ,
Creigiau Iocws,
Ffordd Caernarfon,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6TT.

Symudol: +44 (0)7831 869857
Ebost: mici@miciplwm.co.uk

| Mwy

Newyddion

2012 - I Heddiw, dal i fynd yn gryf...

picture
 • Hyrwyddo bandiau newydd yng Nghymru ac Iwerddon
 • Cyflwyniadau Entrepreneuriaeth Dynamo i Ysgolion Uwchradd a Cholegau Addysg pellach dal i ffynnu (dan gytundeb i Gyrfa Cymru a Menter a Busnes)
 • Cyd-lynydd Digwyddiadau yng Nghanolfan Heneiddio’n Dda Nefyn, Gwynedd - dan gytundeb i Age Cymru
 • A llawer mwy

2011
Y flwyddyn brysuraf hyd yma gyda nifer o brosiectau newydd a chyffrous....

picture
 • Rheolwr Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer Cyfrifiad 2011, yn gweithio i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)
 • Cyd-lynydd Digwyddiadau yng Nghanolfan Hendeiddio’n Dda Nefyn, Gwynedd, Gogledd Cymru – dan gytundeb i Age Cymru
 • Gwaith ffilmio ar gyfer y teledu
 • Datganiadau a Chyfweliadau Radio
 • A llawer mwy

2010
Mae Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP yn dal i drefnu.....

picture
 • Prosiect Addysg Busnes, Gyrfa Cymru
 • Gwaith cynhyrchu rhaglenni radio – Cwmni Chwarel ar gyfer Radio Cymru a Radio Wales
 • Gwaith cyfryngol amrywiol
 • Cydlynu dathliadau 25 mlynedd Llaeth y Llan/Village Dairy
 • Hyrwyddo cyngerdd Tŷ Gobaith
 • Hyrwyddo taith grŵp Gwyddelig – ShandyFolk
 • A llawer mwy

2009
Mae Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP yn tyfu a mae 2009 wedi bod yn brysurach fyth yn trefnu pob math o ddigwyddiadau ac wedi cael sawl cytundeb newydd.

pictureMae Mici yn falch iawn ei fod yn gweithio yn y meysydd yma:

 • Aelod o fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru
 • Ymgynghorydd ar gyfer National Heritage Fund for the National Lottery;
 • Mentor ar gychwyn busnes i Prime Cymru;
 • Rhoi cyflwyniadau ar entrepreneuriaeth yn ysgolion uwchradd a cholegau addysg uwch.

Mae gennym nifer o brosiectau newydd a diddorol ar y gweyll yn ystod 2009 ac i’r dyfodol, ond rydym yn barod pob amser i groesawu cleientiaid newydd.

2008
Penblwydd Hapus!

picture

Yn ystod 2008 bydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP yn dathlu pedair mlynedd llwyddiannus o weithio yn y maes digwyddiadau.

Trefnodd Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP cyngherddau llwyddiannus iawn yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd hefo’r Tebot Piws – yn canu eto ar ôl seibiant o 40 mlynedd

 

2007
2006,2005,2004,2003

picture
 • 2007 - Rhestr cleientiaid Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP wedi dwblu …
 • 2006 - Cwmni digwyddiadau lleol yn ennill cytundeb i farchnata a hyrwyddo safle Sioe Amaethyddol Môn...mwy
 • 2005 - Mae Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Cyflawniad Cymru 2005 - Gwobr Busnes Dwyieithog - a noddir gan y Liverpool Daily Post, WDA a Banc HSBC...mwy
 • 2004 – Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MP – wedi sefydlu gyda rhestr faith o gleientiaid
 • 2003 -Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau MPs – lansiad llwyddiannus y cwmni newydd a’i sefydlu ar safle Barcud Derwen, Canolfan Cyfryngau, Caernarfon, Gwynedd


Diolch am alw draw, a chofiwch os oes gennych unrhywbeth i'w drefnu ac am gael graen arnynt cysylltwch â ni.